Miha bodytec Shahr e Kord میها بادی تک شهرکرد

افتتاح اولين شعبه ميها بادى تك درشهرکرد


افتتاح اولين شعبه درشهرکرد با دستگاه ميها بادى تك آلمان

کلینیک رویای سبز زندگی

آدرس : شهرکرد، فلکه آبی، خیابان ملت، روبروی بانک مرکزی، کوچه 48 پلاک 17

شماره تلفن:
0902 762 32 32