miha bodytec - FDA

تمامی استانداردهای معتبر جهانی

شرکت میها بادی تک آلمان تنها تولید کننده ی دستگاه های "ای ام اس" (EMS Training)    می باشد که توانسته تمامی استانداردهای معتبر جهانی از جمله گواهینامه "اف دی ای" آمریکا (FDA)، را از سازمان وزارت بهداشت و سلامت ایالات متحده آمریکا دریافت نماید.

همچنین شرکت میها بادی تک در کنار داشتن نشان "سی‌ای" اروپا (CE)، "توف آلمان" (TUV)، گواهینامه های سلامتی از وزارت ورزش و کار آلمان به تنهایی موفق به دریافت استاندارد ۵-۳۳۹۶۱ گردیده است.
دریافت این استاندارد که از سال 2020 برای تمامی واحدهای ورزشی از جمله باشگاه ها، کلینیک ها و همچنین مراکز درمانی به صورت اجباری خواهد بود.
این استادارد بر پایه ایمنی دستگاه و استفاده از آن فقط زیر نظر مربی بوده و نکات زیر را در بر می گیرد: 1. ورزش ای ام اس همیشه باید تحت نظارت مربی انجام گیرد.
2. یک مربی حداکثر اجازه ی تمرین همزمان ۲ نفر را خواهد داشت.
3. هر ورزشکار باید به صورت مستقیم (سیم) فقط به یک دستگاه متصل باشد.
4. فاصله مربی در زمان تمرین از ورزشکار و دستگاه حداکثر ۱۲۰ سانتی متر می باشد که معادل زمان واکنشی یک ثانیه است.