مجموعه ورزشی  ۲۵ دقیقه  ویژه‌ی بانوان

مجموعه ورزشی  ۲۵ دقیقه  ویژه‌ی آقایان


 

شعبه نیاوران : خیابان بوکان، خیابان مرجان   /   شماره تماس:  ٢٢٧٠٦٩٨٢   (بانوان و آقایان)

 

شعبه اقدسیه:  ساختمان پارک اقدسیه             /   شماره تماس:  ٢٦۴۵۴۱۵۶  (ویژه ی بانوان)