EMS Training - آموزش حرکات متد ورزشی "ای ام اس" ایزومتریک

در سال جدید جهت آشنایی بیشتر ورزشکاران و مربیان عزیز با متد ورزشی "ای ام اس" اقدام به معرفی حرکات مناسب و استاندارد برای استفاده در این متد ورزشی می نماییم

حرکت اول:  پرس استاتیک ایزومتریک
Static Isometric Press
.
حركات مشابه و مکمل:
Palm press
Knee rest plank
Full plank
.
عضلات اصلی درگیر در این حرکات:
کل بدن Whole body 
هسته ی بدن Core strength    
.
صحبت هایی که در مورد تناسب اندام می شود به گونه ای است که همه فکر می کنیم برای اینکه روی فرم باشیم حتما باید کلی وزنه بزنیم ، اما باور بکنید یا نه، می توانید بدون حرکت دادن عضله ها نیز خود را قوی کنید. به این روش ایزومتریک می گویند.
در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند.


تصور کنید که کف دستهایتان را به مدت چند ثانیه با نهایت قدرت به طرف همدیگر فشار می دهید. در قفسه سینه و بازوها احساس فشار می کنید، اما دستهایتان اصلا تکان نخورده اند. با این کار یکی از حرکات ایزومتریک را انجام دادید


سعی کنید از این چهار نکته پیروی کنید تا بهترین نتیجه را از ورزش های ایزومتریک دریافت کنید.
.
در تمرینات ایزومتریک عضلات را خوب منقبض کنید.
موقع انجام تمرینات ایزومتریک نفس عمبق بکشید.
در نظر گرفتن موقعیت و فرم بدن
تمرینات ایزومتریک را در کنار ورزشهای دیگر انجام دهید